De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend

Vanaf 1 januari 2022 gaan de gemeenten Beemster en Purmerend samen verder als één gemeente, onder de naam Purmerend. Beide gemeenten hebben op dit moment een eigen adviesraad. Na de fusie worden deze adviesraden vervangen door een nieuwe adviesraad. Voor deze nieuwe adviesraad zoeken we leden.

Bekijk de vacatures:

 

Voorzitter en leden 2021

De Adviesraad heeft op dit moment zes leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden zijn of ervaringsdeskundig en/of hebben ervaring in het sociaal domein. Alle leden van de Adviesraad zitten op eigen titel in de raad en hoeven geen verantwoording af te leggen aan een achterban. Wel houden de leden goed contact met de verschillende inwoners van Purmerend, die te maken hebben met de dienstverlening van de gemeente in het sociaal domein.


F. (Frits) ten Dam

voorzitter

Mijn naam is Frits ten Dam. In de zomer van 2018 ben ik met vroegpensioen gegaan. Tot die tijd ben ik meer dan 40 jaar werkzaam geweest in de volkshuisvesting. Eerst bij het Woningbedrijf Amsterdam (het huidige Ymere) en de laatste 25 jaar bij een woningcorporatie in Zuid-Kennemerland/IJmond. Ik ben o.a. Vestigingsmanager geweest. Het laatste jaar heb ik vooral gewerkt aan een nieuw model participatie. Huurders worden betrokken bij het beleid van de woningcorporatie. Iedereen heeft een wens, een droom, maar soms heeft men moeite om deze zelfstandig vorm te geven. Ik vind het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om die wens, droom te verwezenlijken. Ik zet mij graag in om de kracht van de bewoners zoveel mogelijk te benutten, te stimuleren en activeren. Samen met bewoners gemeente en overige partners in de wijk deed ik dit beroepsmatig. Nu wil ik mij graag hiervoor inzetten in de gemeente waar ik al ruim dertig jaar woon. Via de Advies Raad Sociaal Domein kan ik hier mijn steentje aan bijdragen.


N. (Nico) Aalderink

lid


D. (Dinie) Goezinne

lid

R.A.E. (Dinie) Goezinne-Zijlman, studeerde sociale psychologie en sociale pedagogiek; had verschillende functies in sociaal-cultureel werk en was afdelingshoofd ministerie (nu) VWS, had een verstandelijk beperkte dochter, was voorzitter van Platform voor verstandelijk gehandicapten Zaanstreek-Waterland, verleende lange tijd intensieve mantelzorg aan haar echtgenoot, wil zich inzetten voor een goed sociaal beleid voor Purmerenders, vooral voor diegenen die het moeilijk hebben. Was van het begin af lid van de WMO-cliëntenraad Purmerend; is bestuurslid van alumnikring andragologie Amsterdam/kennisplatform sociale veranderkunde.


J. (Joke) van Mourik

lid

Mijn naam is Joke van Mourik. Ik was 1999 tot 2017 lid van de Cliëntenraad WWB. Deze raad is samengevoegd met de WMO Cliëntenraad in 2017. Door de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, ben ik de overstap gaan maken naar het breder Sociaal Domein. Mijn doel is dat kinderen uit de minimagroep zoveel mogelijk mee kunnen doen aan sport en cultuur via de MeerDoenregeling.


F. (Fatma) Sert

lid

Ik zit in de Adviesraad Sociaal Domein omdat ik, vanuit mijn perspectief als ervaringsdeskundige Wmo en inwoner van Purmerend, ook een bijdrage wil leveren bij de advisering van de gemeente over haar beleid. Het is belangrijk dat het beleid van de gemeente ook door burgers onder de loep wordt genomen en meegedacht wordt met de gemeente bij het maken van beleid.


J. (Joke) Timmer

lid

In de jaren dat ik bestuurslid was van een patiëntenvereniging, merkte ik dat de mondige burger zijn weg wel kan vinden. Mijn zorgen gaan uit naar de verlegen, kwetsbare burgers. Hoe kan er gezorgd worden dat deze mensen gehoord en zo nodig geholpen worden? Ook vind ik het belangrijk dat beleid geen papieren tijger is, maar aansluit op de praktijk en praktische oplossingen biedt. Ik neem deel aan de Adviesraad Sociaal Domein vanuit mijn ervaringen als salarisadministrateur en lid/voorzitter en later ambtelijk ondersteuner van een (centrale) ondernemingsraad van een zorginstelling.


S. (Simon) Schoen

lid

Ik ben woonachtig in Purmerend en sinds 1995 werkzaam bij onder andere diverse zorgorganisaties waarin ik verschillende managementfuncties heb bekleed. De laatste jaren werkzaam in de hulpmiddelenbranche in de regio Noord-Holland. Het is belangrijk dat er binnen de gemeente Purmerend een evenwichtig beleid van alle aspecten van het sociaal domein is. Daarmee kunnen we onderscheidend zijn in de regio waardoor dit bijdraagt aan een positief imago van onze mooie stad. Het lijkt me waardevol om een constructieve bijdrage te leveren aan een mooie leefomgeving.


L. (Loes) ter Horst

ondersteuner

Mijn naam is Loes ter Horst en ik ondersteun de Adviesraad. Ik bereid samen met de voorzitter de vergaderingen voor, maak notulen en verslagen, stel adviezen op en onderhoud contact met de gemeente en andere partijen. Samenwerking tussen inwoners en gemeente is heel uitdagend en interessant. Mijn opdracht is om ervoor te zorgen dat de Adviesraad zo goed mogelijk haar werk kan doen, namelijk het adviseren van het College vanuit inwonerperspectief. Ik vind het erg leuk om mij in te zetten voor de Adviesraad, omdat ik het belangrijk vindt dat het perspectief van de inwoners van Purmerend meegenomen wordt in beleid en uitvoering. Daarnaast bestaat de Adviesraad uit hele betrokken en leuke mensen, waardoor ik altijd met veel plezier naar de vergaderingen ga.