Advies Zorgverzekering Minima

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is gevraagd te adviseren over de zorgverzekering voor minima. Aanleiding voor de adviesaanvraag is dat de collectieve zorgverzekering voor minima met ingang van 2021 ophoudt te bestaan voor de inwoners van Purmerend.

Datum: 2 september 2020

Het college heeft het volgende besluit genomen:

 1. Een zorgverzekering op maat aan gaan bieden in samenwerking met een zorgvergelijkingssite.
 2. Het huidig budget van de collectieve zorgverzekering van € 560.000 vanaf 2021 op de volgende wijze in te zetten voor mensen die voldoen aan de voorwaarden van de bijzondere bijstand:
  a. het Wmo-abonnementstarief vergoeden (€ 160.000)
  b. compenseren tot de werkelijk gemaakte kosten indien het eigen risico zorgverzekering voor minimaal € 200 is verbruikt (€ 111.000)
  c. (€ 289.000) inzetten voor maatwerk voor diegene die het nodig hebben.

De zorgverzekering voor minima is tijdens de bijeenkomst van ASD van 29 juni toegelicht door Gert Verbruggen van de gemeente Purmerend. In dit overleg werden tevens aangegeven dat de gemeente ook intermediairs gaat inzetten om de minima in Purmerend te bereiken en ondersteunen bij de keuze voor een zorgverzekering. De adviesraad heeft dit overleg zeer op prijs gesteld.

Advies

De adviesraad heeft een aantal adviezen, opmerkingen en vragen die zij het college wil meegeven. Deze staan hieronder toegelicht.

Zorgvergelijkingssite

 • De adviesraad raadt het college aan om de wijze van communicatie met de zorgverzekeringen een onderdeel te laten zijn van de zorgverzekeringssite. Inwoners kunnen zodoende de zorgverzekeringen hierop vergelijken. Bijvoorbeeld, verloopt het contact tussen inwoner en zorgverzekering vooral digitaal? Dit is namelijk niet voor iedereen haalbaar en dit moet dan vooraf duidelijk zijn. Ook zou het goed zijn als de gemeente regelt dat (bijvoorbeeld, de intermediair) de contacten met de zorgverzekeraar kan onderhouden, als de inwoner hier niet voldoende toe in staat is.
 • Hoe onafhankelijk is de zorgvergelijkingssite? Dragen de zorgverzekeraars financieel bij aan deze website?
 • Hoe verhoudt de gemeentelijke zorgvergelijkingssite zich tot andere bestaande vergelijkingssites zoals: Independer, Zorgkiezer en Poliswijzer? Zijn inwoners
  verplicht om de gemeentelijke zorgvergelijkingssite te gebruiken om hun keus te bepalen of mogen ze hun keus voor een zorgverzekering ook op een andere keuzehulp baseren?
 • De adviesraad spreekt de wens uit dat de gemeentelijke zorgvergelijkingssite zo makkelijk mogelijk is in gebruik en goed aansluit bij de mogelijk beperkte digitale vaardigheden van een deel van de minima.

Intermediairs

 • De adviesraad vindt het belangrijk dat intermediairs onafhankelijk werken. Inwoners moeten er daarnaast op kunnen vertrouwen dat bij gesprekken de privacy voldoende gewaarborgd wordt. 
 • De adviesraad ziet ook een punt van aandacht bij de werving op korte termijn: hoe gaat de gemeente dit aanpakken en krijgen de intermediairs een training.
 • De adviesraad verwacht dat een aanzienlijk deel van de minima niet voldoende digitale vaardigheden heeft om de zorgvergelijkingssite te gebruiken. Dit zou
  betekenen dat er een groot beroep wordt gedaan op de intermediairs (in korte tijd, namelijk voor 1 januari 2021) en hier dient dan ook voldoende ruimte voor te zijn.

Acceptatie en maatwerk

 • Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen een basisverzekering te bieden, maar niet een aanvullend pakket. De adviesraad vindt het belangrijk dat minima die een aanvullend pakket kiezen, hiervoor zonder meer worden toegelaten.
 • De adviesraad vindt de uitvoering van het maatwerk onduidelijk. Stel, een inwoner kiest voor een goedkoper pakket, maar er ontstaan toch meer zorgkosten in de loop van het jaar. Worden deze kosten dan via het maatwerk vergoed? Of krijgt de inwoner dan te horen dat hij een duur pakket had moeten nemen? De adviesraad vindt het van belang dat de inwoner erop mag vertrouwen dat wanneer hij kiest voor een goedkoper pakket, eventuele hoger uitvallende kosten later in het jaar via het maatwerk worden vergoed. Ook wanneer het oorspronkelijke advies was om een duurder aanvullend pakket te nemen.