Sfeer Beemster

Dit doet de Adviesraad Sociaal Domein

In de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) zitten inwoners uit gemeente Purmerend. De ASD adviseert het College van gemeente Purmerend over onderwerpen als hulp aan jeugd en gezinnen, werk en inkomen en wonen met ondersteuning en zorg. Deze onderwerpen worden vaak samengevat met de term ‘sociaal domein’. De gemeente heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet de belangrijke taak om inwoners op een goede manier te ondersteunen bij bovenstaande onderwerpen.

Gevraagd en ongevraagd advies

De ASD bekijkt het beleid en de dienstverlening van de gemeente vanuit het perspectief van inwoners. Wat zijn de ervaringen van de inwoner? Zijn er signalen dat iets niet goed gaat of zijn er tips om het nog beter te maken? De gemeente vraagt de raad om advies, maar de raad brengt ook ongevraagd advies uit. De adviesraad wordt ook regelmatig in het voortraject van nieuw beleid betrokken. Dan denkt en praat de adviesraad mee vanaf het begin. 

Adviezen bekijken

Bent u benieuwd hoe zo’n advies eruitziet? U vindt de adviezen op de pagina Adviezen, onderzoeken en jaarverslagen.

Jaarplan

Om haar taken uit te voeren stelt de adviesraad een jaarplan met begroting op. Dit plan maakt duidelijk wat de adviesraad doet en wat hiervoor nodig is in termen van inhoudelijke ondersteuning en financiële middelen. De adviesraad legt het jaarplan, inclusief begrotingsaanvraag, voor aan het college. Lees het jaarplan 2024 op de pagina Jaarplan 2024.

Ervaringen delen

Heeft u ervaring met de gemeente in het sociaal domein en wilt u dit delen met de adviesraad? Neem dan (vrijblijvend) contact op. De adviesraad kan signalen (anoniem) meenemen in haar gevraagde en ongevraagde adviezen.

Werkbezoeken

Een paar keer per jaar gaat de adviesraad op werkbezoek. Bijvoorbeeld naar een voorziening voor beschermd wonen of een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat de adviesraad niet doet

De adviesraad neemt geen klachten van inwoners over de gemeente in behandeling en kan deze niet voor u oplossen. Ook kunnen inwoners niet in bezwaar of beroep bij de adviesraad. Heeft u een vraag over wonen, ondersteuning en zorg, opvoeding of werk en inkomen? Neem dan contact op met de gemeente.

Verordening

In september 2016 is de Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Een verordening is een overheidsbesluit waarin staat dat de adviesraad rechtsgeldig is. De verordening is in 2021 geupdate.