De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend

Adviesraad Social Domein (ASD) van gemeente Purmerend heeft een voorzitter, 7 leden en een ambtelijk secretaris. In 2022 is de raad opnieuw ingesteld na de fusie tussen gemeenten Beemster en Purmerend.

De leden zijn of ervaringsdeskundig en/of hebben ervaring in het sociaal domein. Zij zitten op eigen titel in de raad en hoeven geen verantwoording af te leggen aan een achterban. Wel houden de leden goed contact met verschillende inwoners van gemeente Purmerend, die te maken hebben met de dienstverlening van de gemeente in het sociaal domein als client, naaste of vrijwilliger.

Frits ten Dam, voorzitter

'Sinds 2017 ben ik voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend. Ik ben in september 2018 met vroegpensioen gegaan, na ruim 40 jaar gewerkt te hebben bij woningcorporaties. Mijn laatste functie was Ontwikkelaar Participatie. Daarvoor was ik Programmamanager Wijkontwikkeling. 
Ik vind het belangrijk dat iedereen een eerlijke kans krijgt om mee te kunnen doen in de maatschappij. Ik zet mij graag in om de kracht van de bewoners zoveel mogelijk te benutten, te stimuleren en activeren. Samen met bewoners, gemeente en overige partners in de wijk, deed ik dat beroepsmatig. Ik heb de afgelopen periode ondervonden hier ook, via de Adviesraad Sociaal Domein Purmerend, een bijdrage aan te kunnen leveren.'

Frits ten Dam

Dinie Goezinne, lid

'Ik ben 87 jaar en woon sinds 1968  in Purmerend. Ik werkte bij Humanitas, als landelijk staffunctionaris samenlevingsopbouw en bij het ministerie van (nu) VWS, als afdelingshoofd Vormings- en ontwikkelingswerk. Ik ben bestuurslid van de afgestudeerdenkring Andragologie/sociale veranderkunde Amsterdam en daarin actief met de thema’s Leven Lang Leren en Verduurzamen. Ik had een verstandelijk beperkte dochter en was lid van de Cliëntenraad van de Prinsenstichting. Ik probeer zo veel mogelijk signalen op te vangen van mensen die minder goed kunnen meekomen, o.a. (dementerende) ouderen om zo beter te kunnen adviseren over beleid en praktijk voor een samenleving waarin ieder wordt erkend en zo nodig ondersteund.'

Dinie Goezinne
Dick Twisk

Dick Twisk, lid

'Mijn naam is Dick Twisk, ik ben gepensioneerd en woon in Middenbeemster. Mijn beroep is verpleegkundige en ik heb gewerkt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarna als manager in organisaties ten behoeve van de indicatiestelling voor zorg (WLZ) en voorzieningen (WMO). In mijn laatste functie was ik regiodirecteur bij een organisatie voor ouderenzorg en thuiszorg in de regio Zaanstreek-Waterland. Ik voel mij betrokken bij kwetsbare mensen, van jong tot oud. Samenwerking zal steeds meer nodig zijn om problemen op te lossen. Het is voor mij een uitdaging om vanuit mijn brede kennis, ervaring en expertise hieraan in de Adviesraad Sociaal Domein een bijdrage te mogen leveren.'

Simon Schoen, lid

'Mijn naam is Simon Schoen en ik woon in Purmerend. Ik heb sinds 1995 diverse managementfuncties bekleed bij zorgorganisaties in Noord-Holland. Ook ben ik werkzaam geweest bij een leverancier van zorghulpmiddelen. Momenteel werk ik als manager bij een zorgorganisatie in de West-Friesland. Ik vind het belangrijk dat er binnen de gemeente Purmerend een evenwichtig beleid wordt ontwikkelend en uitgevoerd met betrekking tot het sociaal domein. Daarmee kunnen we onderscheidend zijn in de regio en bijdragen aan een positief imago van onze mooie stad. Ik vind het belangrijk om binnen de adviesraad samen te werken zodat de inwoners van Purmerend de juiste ondersteuning ontvangen op het moment dat ze het nodig hebben.'

Simon Schoen
Joke Timmer

Joke Timmer, lid

'Mijn naam is Joke Timmer en ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik woon sinds 1988 in Purmerend. Ik ben begonnen als belastingambtenaar, ik ben onder andere lerares modevakschool geweest en uiteindelijk geëindigd als ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad.
In de jaren dat ik bestuurslid was van een patiëntenvereniging, merkte ik dat de mondige burger zijn weg wel kan vinden. Mijn zorgen gaan uit naar de verlegen, kwetsbare burger. Hoe kan er gezorgd worden dat deze mensen gehoord en zo nodig geholpen worden? Ook vind ik het belangrijk dat beleid geen papieren tijger is, maar aansluit op de praktijk en praktische oplossingen biedt.'

Marloes Hartman, lid

'Mijn naam is Marloes Hartman. Na ruim 20 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben, ben ik in 2018 als zelfstandig orthopedagoog gaan werken. Dit doe ik op basisscholen en op mijn praktijk. In mijn dagelijks leven heb ik te maken met de wetgeving waarover de Adviesraad de gemeente van advies voorziet. Door mijn chronische ziekte ben ik bekend met de Participatiewet. Daarnaast ben ik mantelzorger, wat weer andere uitdagingen met zich meebrengt. Ik geloof dat elke moeilijkheid een positieve kant heeft en daardoor ook een oplossing. Door actief zitting te nemen in de Adviesraad, wil ik Purmerend voor iedereen een fijne, meer toegankelijke woon-, leer- en werkplek maken.'

Marloes Hartman