Advies beleidsplan inburgering

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is gevraagd te adviseren over het beleidsplan inburgering.
Aanleiding voor de adviesaanvraag is dat de gemeente per 2022 verantwoordelijk is voor
deze taak.

Datum: 27 september 2021

Het onderwerp inburgering is tijdens de bijeenkomst van de ASD van 30 augustus toegelicht door Violet Raam-Al-bazy van de gemeente Purmerend. De adviesraad heeft dit zeer op prijs gesteld. Vervolgens heeft de adviesraad het beleidsplan ontvangen en hierover gesproken in de vergadering van 27 september.

Advies

ASD kan zich vinden in de inhoud van het conceptbeleidsplan. Ter aanvulling wil de adviesraad de volgende vragen meegeven:

  • Is de input van de vergadering van augustus verwerkt in dit conceptbeleidsplan?
  • 5.2: Wat kunnen hoogopgeleide mensen met hun diploma in Nederland (zoals artsen) en is dit onderdeel van het PIP (pagina 12)?
  • Z-route: waarom is er een urenverplichting (pagina 12)?
  • Veel ROC’s in het land hebben niet ingeschreven op de aanbesteding die in veel gemeenten zijn gedaan. Wat doen de ROC’s in Purmerend (pagina 16)?

Tot zover ons advies.