Advies Sportvisie

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft onlangs de vastgestelde sportvisie ontvangen. ASD betreurt het dat zij niet betrokken is bij de totstandkoming van deze sportvisie. Hierover heeft een gesprek plaatsgevonden met Berbera van Teijlingen, waarin ze heeft aangegeven dat deze stap helaas is overgeslagen en dat dit niet had moeten gebeuren.

Datum: 30 juni 2021

Via dit ongevraagde advies geeft de adviesraad alsnog haar input.

Advies

In zijn algemeen vindt de adviesraad dat de sportvisie een goed leesbaar document is. Het stuk is goed onderbouwt met onderzoeken en statistische gegevens. Er worden veel doelgroepen genoemd, wat wijst op een brede vertegenwoordiging in de samenleving.

 • Als de gemeente het voor senioren aantrekkelijk wil maken om de buitenruimte te gebruiken is het belangrijk dat er voldoende bankjes staan. In het verleden zijn er juist bankjes verwijderd omdat het voor problemen met hangjongeren zorgde.
 • Er wordt weinig rekening gehouden met mensen die plots naar de wc moeten, zeker voor mensen met darmproblemen. Hier zouden meer voorzieningen voor moeten komen.
 • Het verenigingsleven staat onder druk: hoe gaat de gemeente dit stimuleren?
 • Er zou meer aandacht mogen zijn voor het onderhouden van buurttuintjes door inwoners. Dit is een combinatie van bewegen, contact met natuur en sociale
  interactie tussen buurtbewoners.
 • De adviesraad adviseert het buitenspelen voor kinderen verder te stimuleren. Er is een sportbus waarvan vooral gebruik wordt gemaakt door mensen met een laag inkomen. In sommige wijken zijn er veel speeltuintjes.
 • Positief: goed leesbaar stuk, conclusies gebaseerd op statistische gegevens, er worden veel doelgroepen genoemd, brede vertegenwoordiging in de samenleving.
 • P 8: wijksportcoaches zouden eigenlijk wijkbeweegcoaches genoemd moeten worden.
 • Is NIVON betrokken bij deze sportvisie?
 • P10: gaat de gemeente iets doen aan de wachtlijst voor zwemlessen bij het Leeghwaterbad?

Tot zover ons advies. Graag ontvangt de adviesraad binnen 4 weken na behandeling van het advies in het college van B en W een terugkoppeling.