Advies Toegankelijkheid

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is gevraagd te adviseren over toegankelijkheid in de gemeente Purmerend. Aanleiding voor de adviesaanvraag is de notitie ‘Een Toegankelijk Purmerend en Beemster’ dat in februari 2021 besproken zal worden in de commissie samenleving.

Het thema ‘toegankelijkheid’ en de notitie zijn tijdens de bijeenkomst van ASD besproken. De adviesraad wil het college de volgende punten meegeven.

Advies

Niet alleen bij bestaande openbare ruimte moet er aandacht zijn voor toegankelijkheid, maar ook bij nieuwbouw en renovaties.

  • Hoe worden belangengroepen, zoals de Werkgroep Totaal Toegankelijk Purmerend, meegenomen in het werken aan toegankelijkheid? De adviesraad adviseert het college om gebruik te maken van de bestaande belangenplatforms. Ook binnen de adviesraad is ervaringskennis aanwezig die ingezet kan worden.
  • De toegankelijkheid van gemeentelijke bijeenkomsten is een aandachtspunt. Als er bijvoorbeeld een netwerkborrel wordt georganiseerd, is het belangrijk dat er voldoende zitplekken zijn. Als er alleen staantafels zijn is dit een onprettige situatie voor mensen die niet of minder lang kunnen staan.
  • Wie bepaalt wanneer iets goed toegankelijk is? Is of komt er een keurmerk?
  • Let niet alleen op een goede toegang, maar ook op een goede uitgang. Het op een goede manier kunnen verlaten van een publiek gebouw of de publieke ruimte is ook van belang.
  • In de opsommingslijst op pagina 1 wil de adviesraad graag het volgende toevoegen:
    ‘zorg en welzijn’ en ‘cultuur’.