Reactie Adviesraad Purmerend gemeentewebsite

De adviesraad dankt mevrouw J. Dap voor de terugkoppeling over de gemeentelijke website, in haar mail van 10 januari 2020. De terugkoppeling is besproken door de adviesraad in de vergadering van 27 januari jongstleden.

Datum: 21 februari 2020

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft door de terugkoppeling meer inzicht gekregen in de stand van zaken van de gemeentewebsite voor het maatschappelijk domein. Evenals de reden voor het niet van de grond komen van de nieuwe website voor het maatschappelijk domein tot nu toe. 

De teamleider laat weten: 'Wij onderschrijven nog steeds dat we de gemeentewebsite een belangrijk communicatiemiddel voor inwoners vinden en willen daar als maatschappelijk domein zo goed mogelijk bij aansluiten. Als we het project oppakken is nog niet bepaald, maar we delen de mening dat we hier snel gehoor aan willen geven. We zullen als afgesproken de adviesraad hierbij betrekken evenals team communicatie, ICT en informatiebeveiliging.'

De adviesraad vindt het positief dat de gemeente nog steeds voornemens is de adviesraad te betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwe website voor het maatschappelijk domein. De adviesraad mist echter in de toelichting een planning en een opleverdatum. De adviesraad vindt het van groot belang dat de nieuwe website zo snel mogelijk beschikbaar is voor inwoners en stelt daarom voor dat deze 1 mei 2020 wordt opgeleverd. 

De adviesraad maakt graag op korte termijn een afspraak met de verantwoordelijk projectleider om input te geven voor de website.