Advies AOV medisch noodzakelijk begeleider

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft op basis van ervaringen uit de praktijk een ongevraagd advies opgesteld over de uitvoering van de indicatie medisch noodzakelijk begeleider AOV.

Datum: 22 februari 2021

Praktijkervaringen

Sommige inwoners die gebruikmaken van het aanvullend openbaar vervoer hebben een indicatie ‘medisch noodzakelijk begeleider’. De gemeente heeft met de aanbieder van het AOV de contractuele afspraak dat een cliënt met deze indicatie altijd met een begeleider moet reizen en dit bij het boeken dus ook zo verwerkt moet worden. Dit in verband met veiligheid van de cliënt en de verantwoordelijkheid die de vervoerder draagt. Zo is aan de adviesraad toegelicht door een beleidsmedewerker van de gemeente.

Er zijn cliënten die in enkele gevallen zonder hun medisch begeleider kunnen reizen. Hieraan hechten ze veel waarde in het kader van zelfredzaamheid. Echter, deze cliënten krijgen, vanwege de contractuele afspraken tussen gemeente en vervoerder, bij het boeken van hun reis te horen dat er ook geboekt wordt voor de begeleider. Hiervan kan niet afgeweken worden door de vervoerder. Cliënten ervaren dit als vervelend. De boodschap van het Wmo-loket, dat ze er dan beter voor kunnen kiezen om de indicatie te laten verwijderen, vinden zij niet aansluiten. Immers, zij hebben in andere gevallen de medisch noodzakelijk
begeleider wel degelijk nodig en vinden het niet terecht dat ze zonder indicatie moeten betalen voor de reis van de begeleider.

Advies

De adviesraad wil graag in gesprek met de gemeente en de aanbieder van het aanvullend openbaar vervoer over deze kwestie. De adviesraad wil in dat gesprek de volgende punten aan bod laten komen:

  • Bovenstaande praktijkervaring.
  • Er is minder plek voor de andere gebruikers van het AOV als in deze gevallen een plek voor een begeleider geboekt wordt.
  • De term ‘medisch begeleider’.
  • Alternatieve oplossingen: welke afspraken kunnen gemeente en vervoerder maken over veiligheid tijdens de reis in relatie tot de indicatie voor medisch begeleider, waarbij ook rekening gehouden wordt met de zelfredzaamheid van cliënten?