Advies laaggeletterdheid

De Adviesraad Sociaal Domen (ASD) hecht er veel waarde aan dat gemeente Purmerend er alles aan doet om laaggeletterde inwoners te ondersteunen.

Laaggeletterheid is al jarenlang een probleem. In maart van dit jaar kwam het kabinet met een aanpak, Tel mee met Taal. Dit is een landelijk actieprogramma, met een voor gemeenten uit te voeren actieplan 2020-2024. Er is in de periode van 5 jaar 425 miljoen euro beschikbaar. Het programma is een vervolg op ‘Tel mee met Taal’ 2016-2019.

De adviesraad:

  • adviseert het college van B en W om een aanvraag te doen voor een lokaal uit te voeren actieplan ‘Tel mee met Taal’.
  • nodigt een ambtenaar van de gemeente uit voor de vergadering van oktober om een toelichting te geven op het onderwerp: wat houdt het Taalakkoord in, wat doet de gemeente op dit moment om laaggeletterdheid te bestrijden en inwoners te ondersteunen en – ervan uitgaande dat er ook in Purmerend een actieplan Tel mee met Taal 2020-2024 komt – houdt het actieplan voor de komende jaren in?